มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 600 ชิ้น

1. ตรวจสอบและเลือกรูปแบบการจัดส่ง | Check & Choose Delivery

ขั้นตอนแรกของการยันยันรายการสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบรายการเบื้องต้นได้จากเมนูตะกร้าสินค้ามุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์ และคลิก "ดูรายละเอียดในตะกร้า และดำเนินการต่อ" เพื่อเริ่มต้นการสั่งซื้อ

คุณสามารถตรวจสอบสินค้าที่เลือกไว้ทั้งหมด, คะแนนสะสมที่จะได้รับ, และมูลค่าที่ต้องชำระได้ที่นี่ พร้อมเลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่านตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เพื่อยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งมูลค่าที่ต้องชำระในลำดับต่อไป

2. ตรวจสอบที่อยู่การจัดส่ง | Recheck Delivery Adress

ที่อยู่การจัดส่งที่คุณเคยกรอกไว้ตอนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเรียงให้คุณตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่นี่ หากไม่ละเอียดครบถ้วนพอหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คุณสามารถคลิก "แก้ไขที่อยู่จัดส่ง" เพื่อทำการแก้ไขก่อนยืนยันการสั่งซื้อได้ทันที

3. เลือกรูปแบบการชำระเงิน | Choose Payment Way

เลือกรูปแบบการชำระเงินที่คุณต้องการโดยมีให้เลือกทั้งบัตรเครดิต และการโอนเงิน หรือการชำระเงินในรูปแบบพิเศษอื่นๆ แล้วแต่การส่งเสริมการขายในช่วงเวลานั้น หากเลือกรูปแบบการโอนเงิน ระบบจะแสดงรายการเลขที่บัญชีที่รับชำระให้คุณทราบ หรือตรวจสอบได้ ที่นี่

4. โน้ตข้อความและยืนยันการสั่งซื้อ | Note & Confirm

กรณีที่คุณต้องการส่งข้อความถึงเราเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อนี้ รวมทั้งการแจ้งแพ้ยาหรือต้องการจ่าหน้าที่อยู่เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มข้อความได้ที่ขั้นตอนนี้ ก่อนทำการคลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ" ถือเป็นการจบกระบวนการสั่งซื้อ ซึ่งคุณสามารถชำระเงินและรอสินค้าส่้งถึงบ้านได้ในขั้นตอนต่อไป


หยิบสินค้าในตะกร้าแล้ว ต้องการยืนยันการสั่งซื้อ คลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ" หรือต้องการศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ต่อ คลิก "ต่อไป"