โทรทัศน์ | Television
เครื่องเสียง | Audio/Video
กล้องดิจิตอล | Camera
เครื่องซักผ้า | Washing
ตู้เย็น/ตู้แช่ | Refrigerator
เครื่องปรับอากาศ | Air
เครื่องใช้ในบ้าน | Appliance
โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครสมาชิกด้านล่างตามความจริง (* หมายถึงจำเป็นต้องกรอก)

Step 1 : สร้างบัญชีผู้ใช้ | User Name

*
*
*

Step 2 : ข้อมูลลูกค้า | Customer Information

*
*
*
*

Step 3 : ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง | Address for Delivery

โปรดระบุคำนำหน้าด้วยเช่น หมู่บ้าน...
*
*
*
*
*

Step 4 : ที่อยู่สำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี | Address for Billing


Step 5 : ยืนยันข้อตกลง | Accepted Conditions

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่แสดงให้เห็นก่อนทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว [ดูข้อตกลงและเงื่อนไขอีกครั้ง]