มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 700 ชิ้น

Product :

Med Supplies > สายยางทาการแพทย์

จัดเรียงตาม :

สายสวนปัสสาวะ Nelation Catheter#14

12 เส้น/กล่อง

ราคา 25 บาท

Nutri-Bag

1 ชิ้น/กล่อง

ราคา 24 บาท

Nutri Line-C

1 ชิ้น/กล่อง

ราคา 24 บาท

Foley Catheter 2-way No.14

1 ชิ้น

ราคา 42 บาท

Foley Catheter 2-way No.12

1 ชิ้น

ราคา 40 บาท

Urine Bag Drain ล่าง

1 ชิ้น

ราคา 26 บาท

Urine Bag 1601 Drain บน

1 ชิ้น

ราคา 31 บาท

Infusion Set

1 ชุด

ราคา 15 บาท
Page: