มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 600 ชิ้น

Product :

Med Supplies > วัสดุห้องพยาบาล

จัดเรียงตาม :

Terumo Agani เข็มเบอร์ 22 x1 นิ้ว

Terumo Agani เข็มเบอร์ 18 x1.5 นิ้ว

ราคา 75 บาท

Terumo Agani เข็มเบอร์ 21 x1 นิ้ว

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 75 บาท

Terumo Agani เข็มเบอร์ 20 x1 นิ้ว

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 75 บาท

ีUni-Gauze 4 นิ้ว

6หลา/ม้วน

ราคา 9 บาท

Nipro Syringe 5 มิลลิลิตร

1 ชิ้น/กล่อง

ราคา 3 บาท

Nipro Syringe 10 มิลลิลิตร

1 ชิ้น/กล่อง

ราคา 4 บาท

Nipro Syringe 50 มิลลิลิตร

1 ชิ้น/กล่อง

ราคา 20 บาท

Nipro Syringe 3 มิลลิลิตร

1 ชิ้น/กล่อง

ราคา 2 บาท

Nipro Syringe 20 ml.

1 ชิ้น

ราคา 6 บาท

ไม้กดลิ้น (Wooden Tongue Depressor)

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 50 บาท

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ HIVAN

1 ชุด

ราคา 15 บาท

NIPRO เข็มเบอร์ 20 x1 นิ้ว

100 ชิ้น/กล่อง

ราคา 65 บาท
Page: